Afrijping Belgische kikkererwten

Duurzaamheid


Duurzaamheid en ecologie zijn de drijfveren voor dit kikkererwtenproject. Voor de teelt van onze kikkererwten steunen we op 3 essentiële pijlers. 


1. Bijen en nuttige insecten

Insecten zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten en dus voor de voedselvoorziening op Aarde. Wie zorg draagt voor nuttige insecten zoals bijen, hommels en sluipwespen krijgt zo veel meer terug. De nuttige insecten zorgen voor bestuiving en zorgen ervoor dat het aantal schadelijke insecten zoals bladluizen beperkt blijft. Om deze nuttige insecten zoveel mogelijk te beschermen gebruiken wij geen insecticiden in de kikkererwten.


2. Gezond bodemleven 

Een gezond bodemleven zorgt voor gezonde planten. Om ons regenwormen en ander bodemleven te beschermen gebruiken wij geen kunstmest of beperken wij bodembewerkingen tot een minimum. 


3. Carbon farming

Koolstof zien we liever in onze bodem dan in onze atmosfeer. Om zoveel mogelijk koolstof vast te leggen in onze bodems zaaien wij groenbedekkers en vanggewassen tussen onze teelten, bewerken wij de bodem minimaal en bemesten wij onze akkers met koolstofrijke stalmest. 

Verpakkingsvrij kikkererwten jute winkels hummus falafel

Over ons


In 2020 zaaiden wij op ons landbouwbedrijf de eerste kikkererwten in België. Deze peulvruchten zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse zeegebied. Door kikkererwten lokaal te telen kunnen vele voedselkilometers uitgespaard worden.


Met dit project willen we de liefhebbers van deze gezonde producten een duurzaam en lokaal alternatief aanbieden. Bovendien zijn kikkererwten  een duurzaam gewas die biodiversiteit en een gezond bodemleven stimuleren.  

Duurzaamheid insecten bijen hommels carbon farming bodemleven

Verkoop


De Belgische kikkererwten zijn verkrijgbaar op verschillende plaatsen verspreid over heel Vlaanderen. Ze worden vooral verkocht via de korte keten en verpakkingsvrije winkels. Daarnaast vindt een groot deel van de kikkererwten zijn afzet naar restaurants en lunchbars.  


Om zoveel mogelijk verpakkingsvrij te werken worden de kikkererwten verkocht in herbruikbare jute-zakken.